Chodníky a zpevněné plochy

Okapové chodníky chrání váš dům

Okapové chodníky

se používají v těsné blízkosti domů bez sklepů. Jedná se o přibližně 50 centimetrů široký pás kolem domu, kde je prostor mezi obrubníkem a samotným domem vyplněn až 30-ti centimetrovou vysokou vrstvou různě velkých oblázků, uložených ve sklonu od domu. Pod oblázky se většinou umisťuje jednoduchý odvodňovací systém z umělohmotných trubek s patřičným spádem. Dá se říct, že tyto chodníky slouží jako jakási jistota, že voda ani trávník nebudou domu škodit.

Provádíme kompletní položení chodníků a zpevněných ploch od zemních prací přes podkladní vrstvy až po pokládku povrchu. Včetně uložení obrubníku, kanalizačních vpustí a terénních úprav.

Okapové chodníky

Chodník ze zámkové dlažby

Chodník před domem ze zámkové dlažby, tento způsob dlažby vychází z toho, že jednotlivé dlaždice do sebe zapadají a jejich vzájemným a podpořeným spolupůsobením je dosaženo mimořádné stability proti horizontálním účinkům. Hlavními výhodami zámkové dlažby (zámecké dlažby) jsou převážně nižší pořizovací náklady, možnost umístění do jakéhokoliv typu venkovní plochy, snadná mobilita umožňující lehké rozebrání dlažby a také dobré parametry pro odvádění vody z povrchu dlažby.

Podkladní konstrukční vrstvy
- úprava jakýchkoliv nezpevněných ploch pro budoucí kryt chodníků, komunikací
- dle zátěže provozu návrh konstrukční nosné skladby

Chodník ze zámkové dlažby

OBRUBNÍKY, ODVODNĚNÍ PLOCH, ZÁMKOVÁ DLAŽBA

ohraničující obrubníky k vymezení komunikací, chodníků jsou samozřejmostí zpevněných ploch, dle využití a provozu ploch vám přizpůsobíme jejich výšku, spád a typ obrubníku. Zajištění vhodného odvodnění vašich zpevněných ploch, při deštích vám nezateče do obytných prostor nebo se v zimním období nestane ze zpevněné plochy kluziště. Zajištění kompletní dodávky zpevněných ploch pochůzných a pojízdných, široký sortiment nabízených zámkových dlažeb, zpevnění a odvodnění vaší blátivé nebo konstrukčně nevyhovující plochy.
Máte-li zájem nebo chcete získat více informací o nabízené práce kontaktujte nás!

Ukázky chodníků

Chodníky se nesmí podcenit